Om Kärramosse Gård

Kärramosse gård består av två fastigheter - gamla och nya Kärramosse. Det är på gamla Kärramosse som stenladan, loungen, servicehuset och campen är belägna. På vägen dit kör man genom nya Kärramosse där jag, Gill Croona, och min man Ove Börjesson bor.

På gamla Kärramosse ligger den gamla stenladan från 1800-talet som nu är en smakfullt renoverad fest- och möteslokal och det gamla boningshuset som nu är servicehus med kök och toaletter. Här finns också två vackra våtmarker - en på fem hektar och en på en hektar. Båda våtmarkerna har ett rikt fågel- och djurliv. Våtmarkerna är omgärdade av betesmark för får och runt går en promenadslinga med rastplatser för vila och rekreation. Slingan är ca 1.5 km och börjar och slutar i närheten av stenladan. Ägorna omfattar också större delen av Stegasjön där campen är belägen. Både anläggandet av våtmarkerna och campen samt renoveringen av stenladan har skett med stöd från Länsstyrelsen / Jordbruksverket och EU. Det tackar vi för!

Kärramosse gård ligger mycket naturskönt med varierande typer av skog och mark - alldeles i närheten av Åkulla bokskogar och alla dess vandringsleder. Det finns de som säger att Kärramosse är det tystaste stället i hela Halland! Kom och lyssna!

Vi som jobbar med Stenladan, Loungen och Campen är Gill Croona med familj och medarbetare.

Jag, Gill, har en bakgrund som sjuksköterska och därefter universitetslektor inom etik och pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag disputerade 2003 med en doktorsavhandling om etikundervisning i professionsutbildning och har efter det arbetat med etik i professionsutbildning, behandlingspedagogik och arbetslivspedagogik / ledarskap - allt med fokus på det goda professionella bemötandet.  Men i samband med köpet av Kärramosse gård 2009 började nya planer att spira. Jag ville göra något meningsfullt med gården, djuren och naturen och samtidigt dra nytta av min kompetens - det lutande åt "grön" / djur- och naturbaserad rehabilitering. Jag backade sakta ut ur den akademiska världen och förberedde för verksamheten på gården och drev mellan 2012 och 2022 företaget Grön Hälsa & Rehab - som jag under hösten har avslutat.
Nu ägnar jag mig helhjärtat åt verksamheten med Kärramosse - stenlada, lounge och camp.
Det har varit - och är en spännande och rolig resa att knyta ihop sin säck och få ta vara på resurserna på en gård och bidra till företagande på landet och landsbygdsutveckling!

På gården jobbar också min man Ove Börjesson, en händig man,  som ansvarar för allt det praktiska kring el, vatten, avlopp mm mm. Till vår hjälp har vi också vår gårdskarl Lars Winbro och våra ungdomar som hjälper till med marknadsföring, ljud och digitala grejer.

Vi som arbetar med Kärramosse gård vill ha glada och trevliga bröllop, fester och möten/konferenser som tar tillvara den vackra omgivande miljön. Vi önskar att allt som händer på Kärramosse gård ska ge goda känslor, glädje och livskvalitet!