Om Kärramosse Gård och oss som jobbar här

Kärramosse gård består av två fastigheter - gamla och nya Kärramosse. Det är på gamla Kärramosse som stenladan, loungen, servicehuset och campen är belägna. På vägen dit kör man genom nya Kärramosse där jag, Gill Croona, och min man Ove Börjesson bor. På nya Kärramosse driver jag en rehabiliteringsverksamhet Grön Hälsa & Rehab som har vårdavtal med Region Halland. Är du intresserad finns det mycket att läsa på www.gronhalsaorehab.se.  

På gamla Kärramosse ligger den gamla stenladan från 1800-talet som nu är en smakfullt renoverad möteslokal och det gamla boningshuset som nu är servicehus med kök och toaletter. Här finns också två vackra våtmarker - en på fem hektar och en på en hektar. Båda våtmarkerkerna har ett rikt fågel- och djurliv. Våtmarkerna är omgärdade av betesmark för får och runt går en promenadslinga med rastplatser för vila och rekreation. Slingan är ca 1.5 km och börjar och slutar i närheten av stenladan. Ägorna omfattar också större delen av Stegasjön där campen är belägen. Både anläggandet av våtmarkerna och campen samt renoveringen av stenladan har skett med stöd från Länsstyrelsen / Jordbruksverket och EU. Det tackar vi för!

Kärramosse gård ligger mycket naturskönt med varierande typer av skog och mark - alldeles i närheten av Åkulla bokskogar och alla dess vandringsleder. Det finns de som säger att Kärramosse är det tystaste stället i hela Halland! Kom och lyssna!

Vi som jobbar med Stenladan, Loungen och Campen är Gill Croona och Christina Josefsson.
Till vardags Gill och Kicki! 

Jag, Gill, har en bakgrund som sjuksköterska och därefter universitetslektor inom etik och pedagogik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Jag disputerade 2003 med en doktorsavhandling om etikundervisning i professionsutbildning och har efter det arbetat med etik i professionsutbildning, behandlingspedagogik och arbetslivspedagogik / ledarskap - allt med fokus på det goda professionella bemötandet.  Men i samband med köpet av Kärramosse gård 2009 började nya planer att spira. Jag ville göra något meningsfullt med gården, djuren och naturen och samtidigt dra nytta av min kompetens - det lutande åt "grön" / djur- och naturbaserad rehabilitering. Jag backade sakta ut ur den akademiska världen och förberedde för verksamheten på gården och sedan 2013 driver jag företaget Grön Hälsa & Rehab - och nu också den nya verksamheten på gamla Kärramosse. Det är en spännande och rolig resa att knyta ihop sin säck och få ta vara på resurserna på en gård och bidra till företagande på landet och landsbygdsutveckling!

Jag, Kicki, har en bakgrund som lärare, rektor och sedan 25 års erfarenhet av kommunala ledaruppdrag som kommundirektör och förvaltningschef i flera kommuner. I ledarskapet har jag kommit nära utvecklings-och arbetsledarfrågor och sett att personal- och arbetsmiljödelarna samt vikten av att befinna sig i ett sammanhang är essentiellt. I mitt senaste uppdrag som förvaltningschef för kultur och fritid i Varberg har jag lärt känna föreningslivet och den potential som det har för att utveckla samhället. Jag har också själv många års erfarenhet av uppdrag i föreningslivet. I arbetslivet har jag speciellt velat lyfta människors kapacitet och jag njuter av att få se människor växa. Genom många genomförda mentorsuppdrag, stöd i organisationsutredningar och process- och projektledning kan jag också bidra med erfarenhet och kunskap. 

Som synes har vi båda gedigna erfarenheter som vi, vid intresse, gärna delar med oss av.
Vi har arbetat mycket och länge med människor inom vård, utbildning och arbetsliv, är intresserade och kunniga om människors hälsa och de hälsohinder som finns - inte minst de stress- och arbetsrelaterade.
Därför vill vi att Kärramosse gård ska genomsyras av ett hälsoperspektiv med lugn, ro och mysiga lugna aktiviteter med möjligheter till återhämtning.

Vi vill ha glada och trevliga bröllop, fester och möten/konferenser som tar tillvara den vackra omgivande miljön.
Vi önskar att allt som händer på Kärramosse gård ska ge goda känslor, glädje och livskvalitet!